m1

m3

m4

กิจการสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

ด้วยความห่วงใย  จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันรณรรงค์ขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถ ใช้ถนน ปฏิบัติการกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ 10 ข้อ  ได้แก่ 1.ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด  2. ขับรถย้อนศร  3) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4) ไม่คาดเข้มขัดนิรภัย  5) ไม่มีใบชับขี่  6) แซงในที่คับขัน  7)  เมาสุรา  8)  ไม่สวมหมวกนิรภัย ...

การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวกิจกรรม

ด้วยความห่วงใย  จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันรณรรงค์ขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถ ใช้ถนน ปฏิบัติการกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ 10 ข้อ  ได้แก่ 1.ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด  2. ขับรถย้อนศร  3) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4) ไม่คาดเข้มขัดนิรภัย  5) ไม่มีใบชับขี่  6) แซงในที่คับขัน  7)  เมาสุรา  8)  ไม่สวมหมวกนิรภัย ...

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2564 ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำตามเกณฑ์การประเมิน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  ณ ศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลแม่ทราย ด้วยความยินดี

เมื่อในวันที่27-28 ม.ค.64 อบต.แม่ทราย จัดโครงการปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลแม่ทราย ประจำปี 2564 กิจกรรม ฝึกอบรมการประดิษฐ์ของใช้จากการคัดแยกขยะต้นทาง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้จัดทำโครงการควบคุมไฟป่าและเตรียมพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2564 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอร้องกวาง เวลา 08.00 น.-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมพร้อมจัดการปัญหาไฟป่าและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ต้องการให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยจากปัญหาหมอกควัน

nanayok

สิงหาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031