m1

m3

m4

กิจการสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชนตำบลแม่ทราย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวช้องในชีวิตประจำวัน และเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้  โดยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ทราย และประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2564  เวลา 08.00-16.30 น. ณ ...

ด้วยความห่วงใย  จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันรณรรงค์ขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถ ใช้ถนน ปฏิบัติการกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ 10 ข้อ  ได้แก่ 1.ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด  2. ขับรถย้อนศร  3) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4) ไม่คาดเข้มขัดนิรภัย  5) ไม่มีใบชับขี่  6) แซงในที่คับขัน  7)  เมาสุรา  8)  ไม่สวมหมวกนิรภัย ...

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2564 ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำตามเกณฑ์การประเมิน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  ณ ศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลแม่ทราย ด้วยความยินดี

เมื่อในวันที่27-28 ม.ค.64 อบต.แม่ทราย จัดโครงการปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลแม่ทราย ประจำปี 2564 กิจกรรม ฝึกอบรมการประดิษฐ์ของใช้จากการคัดแยกขยะต้นทาง

nanayok

กันยายน 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930