โครงการปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลแม่ทราย ประจำปี 2564

0
77

เมื่อในวันที่27-28 ม.ค.64 อบต.แม่ทราย จัดโครงการปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลแม่ทราย ประจำปี 2564 กิจกรรม ฝึกอบรมการประดิษฐ์ของใช้จากการคัดแยกขยะต้นทาง

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้