ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

0
20

การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้