m3

m4

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  นายชาตรี  บุญมาภิ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ  ได้ประชุมมอบนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565  โดยมอบหมายนโยบายในการบริหารงานฯ โดยมีการมุ่งเน้น ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยมีการจัดทำเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานฯ ...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน  ทุกวันจันทร์"ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า" ข้อ ๑. ข้าพเจ้าจะจงรักษ์ภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ข้อ ๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น ตามหลักธรรมมาภิบาล และศีลธรรมอันดี โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้  เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ...

ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” วันที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2564 นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ ในกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเป็นประกาศเจตจำนงในการป้องกันและแก้ไขปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ทุกภาคส่วนให้ตื่นรู้ พร้อมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ...

        องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย  ได้จัดทำโครงการสนับสนุนประชาคมทุกระดับ กิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่น่าบริการประชาชนตำบลแม่ทราย ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่4 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และร่วมแสดงความคิดเห็น ในการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย  
พฤษภาคม 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
000188
Views Today : 62
Views Last 7 days : 341
Views Last 30 days : 2038
Views This Month : 706
Total views : 6645