กิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

0
265

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานและพนักงานจ้าง ร่วมสืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บรเวิณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ทราย และศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลแม่ทราย