ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถ ใช้ถนน

0
110

ด้วยความห่วงใย  จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันรณรรงค์ขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถ ใช้ถนน ปฏิบัติการกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ 10 ข้อ  ได้แก่ 1.ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด  2. ขับรถย้อนศร  3) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4) ไม่คาดเข้มขัดนิรภัย  5) ไม่มีใบชับขี่  6) แซงในที่คับขัน  7)  เมาสุรา  8)  ไม่สวมหมวกนิรภัย  9) ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10)  ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ