ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำมันดับเพลิง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
119

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำมันดับเพลิง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)