ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

0
137

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ