พิธีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง)

0
11

ในวันนี้ (18 มิ.ย.65) ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการสำนักน้ำบาดาล เขต 1 จังหวัดลำปาง ท่านส.ส.ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู (แม่เลี้ยงติ๊ก) และสจ.ชนาธิป ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 1 อำเภอร้องกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง) โดยท่าน ส.ส.ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบโครงการดังกล่าว ในวันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงยิมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แม่ทราย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อสม. สมาชิก อปพร. และประชาชนตำบลแม่ทรายทุกครัวเรือน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน อย่างพร้อมเพรียงกัน